top of page
IMG_4993.jpg

ירמיהו ממציא

ברית חדשה לישראל

תחת מלך יהודי

דמות ספק אמיתית ספק בדיונית

הנקראת ירמיהו

טוענת כי הבורא עצמו

סיפר לה על ברית חדשה

שתחליף את תורת ישראל

 

וגם על הדרך הבורא כביכול

שיבח את המלך היהודי הרודן דוד

בין אם היה אמיתי או לא אך אשר

על פי ספרי שמואל

שם לו את בני ישראל

לעבדים כמו במצרים

ספר ירמיהו פורסם ככל הנראה

תחת מלך יהודי וכך נאמר בו

ספר ירמיהו פרק ל

וְעָבְדו

אֵת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם

וְאֵת דָּוִד מַלְכָּם

אֲשֶׁר אָקִים לָהֶם

 

תורת ישראל אוסרת עלינו

להיות עבדי אדם

כי אנו עבדי הבורא

 

תורת ישראל האמיתית

לוחות הברית ספר שמות פרק עשרים

לא יהיה לך

אלהים אחרים על פני

 

תורת ישראל האמיתית

ספר ויקרא פרק עשרים וחמש

כי עבדי הם אשר הוצאתי

אתם מארץ מצרים

ובהמשךו

כי לי בני ישראל עבדים

עבדי הם אשר הוצאתי

אותם מארץ מצרים

אני יהוה אלהיכם

 

 

האם הבורא הוציא אותנו

ממצרים מעבדות מלך אדם

רק כדי לשים אותנו שוב

להיות עבדי מלך אדם

איפה ההגיון בזה ישראל

 

 

עוד נאמר בספר ירמיהו פרק לא

הִנֵּה יָמִים בָּאִים

נְאֻם-יְהוָה

וְכָרַתִּי אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל

וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה

בְּרִית חֲדָשָׁה

לֹא כַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַתִּי

אֶת אֲבוֹתָם

 

רגע

האם אלהים שיקר לנו

והאם משה עבדו שיקר לנו

כאשר נתן לנו תורה בה כתוב

שוב ושוב ושוב ושוב כי

מצוותיה הן לכל הדורות

 

זיכרו כי ספר ירמיהו נכתב

תחת מלך יהודי

ולמלך היהודי היה רצון ברור

 להנציח את מלכות משפחתו

על עם ישראל שהיו אז עבדיו

כדי שימשיכו

ויהיו לנצח

עבדי משפחת דוד

עבדי אדם כמו במצרים

 

וירמיהו הטמא היה הכלי

של משפחת המלוכה כדי

לקדש אותה בעיני העם

לכל הדורות

 

תפנימו מה המסר

של הספר הטמא הזה

ירמיהו מצהיר כי

תורת ישראל תבוטל

ועם ישראל יהיו עבדי

משפחת דוד לכל הדורות

 

בספרו של ירמיהו

אשר לא היה יכול להתפרסם

ללא ברכתו של המלך היהודי

ירמיהו מעיד על עצמו

כי הבורא דיבר אליו

וזה מספיק לעובדי העבודה הזרה

היהודים כדי לקדש אותו

 

 

נראה שעבורם ירמיהו הוא

אף גדול ממשה

 

 

משה כן בא אל העם עם אותות

כי ידע שלא יאמינו לו

כשיגיד להם שהבורא דיבר אליו

אבל מי זה משה לעומת ירמיהו

נראה שהיהדות רואה בירמיהו

גדול בהרבה ממשה

ירמיהו בדומה לשמואל

לא היה צריך להראות אותות

כדי לשכנע את כת היהדות

שאלהים דיבר עמו

הוא אפילו לא היה צריך

למזוג להם ערק מבקבוק שלא נגמר

כמו הקדושים המזויפים

האחרים של כת היהדות

שימו לב מה ירמיהו טען

שהבורא עוד אמר לו

כֻּלְּכֶם פְּשַׁעְתֶּם בִּי

נְאֻם יְהוָה

לַשָּׁוְא הִכֵּיתִי

אֶת בְּנֵיכֶם

 

כלומר על פי ירמיהו

אשר חי תחת מלך יהודי

ואשר טען שתהיה ברית חדשה

ושעם ישראל יהיו לנצח עבדי דוד

הבורא כביכול אמר לו כי

הוא הכה את ישראל

לשוא

 

כלומר על פי ירמיהו

התורה של אבותינו

אשר בה לאורכה נאמר

כי מצוותיה הן

לכל הדורות

כבר לא תהיה תקפה

וגם הבורא הכה בנו לשוא

האם זה נשמע לכם כמו דברי

אלהים אמין היודע כל והרואה עתיד

ומה עוד הבורא על פי ירמיהו

עשה לשוא

אם הכה עם שלם לשוא

וגם נתן תורה שאמר שהיא 

לכל הדורות

אבל מתחרט גם על זה

האם גם את העולם הזה

הבורא על פי ירמיהו

עשה לשוא

 

אנא ישראל

הפסיקו לבזות את עצמכם

וראו את התרמית שרימו אתכם

אלהים מעולם לא דיבר אל הטמא

הנוכל ירמיהו

לַשָּׁוְא הִכֵּיתִי

אֶת בְּנֵיכֶם

וְכָרַתִּי אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל

וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה

בְּרִית חֲדָשָׁה

האם זה נשמע לכם

כמו האלהים מהתורה

או כמו משפחת מלוכה יהודית

המבקשת להנציח את שעבוד

עם ישראל לכל הדורות

ומשתמשת באיש מכירות מטעמה

כדי למכור את סחורתה לאוילים

אנא הפסיקו

לבזות את עצכם ישראל

הפסיקו לקדש נוכלים ושקרנים

חיזרו אל האמת

אל תורת ישראל ואל הבורא

וניטשו את עבודת האלילים

הטמאה הזו


 

bottom of page