top of page
Screen Shot 2022-06-25 at 23.47.41.png

הערה לגבי ספר שופטים

 

ספר שופטים הוא ספר תעמולה

המציג זוועות שהתרחשו כביכול

בארץ ישראל

 

וחוזר ארבע פעמים

על ססמת הבחירות של כותב הספר

בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל

אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה

 

מדוע ספר שופטים לא מציין

כי בימים ההם נעדר

חינוך לתורה בישראל

ולכן איש הישר בעיניו יעשה

שהרי התורה היא זו שמלמדת

חוקי מוסר בין בני אדם

ואין בתורה שום מצוה

לשים עלינו מלך אדם

 

כי ספר שופטים לא מעוניין

בחוקי המוסר של תורת ישראל

אלא הספר בא למכור לנו

את הרעיון שללא מלך אדם

אשר ישעבד אותנו תחתיו

לא יהיו סדר ושלום בישראל

 

ספר שופטים הוא ספר תעמולה

אשר נכתב על ידי אנשים

מושחתים מאוד על מנת להנדס

את בני ישראל ולגרום לנו

לא רק למסור מרצון

את חירותינו למלך אדם

אלא אף לקדש את מלכותו עלינו

 

והרבנות היהודית

מתחזקת את ההונאה הזו

ומלמדת לקדש את ספר ההונאה

וזה בגלל שכמו ספר שופטים

גם הרבנות היהודית היא

מושחתת ושקרית מהיסוד

ומקדמת את הרעיון

כי גאולת עם ישראל

תבוא אך ורק על ידי

שעבודו של עם ישראל

למלך יהודי

אותו הרבנות מכנה בשקר

מלך משיח בן דוד

זיכרו

כל הספרים הבאים

לאחר ספר במדבר

הנם הונאה ושקר

 

אל תיפלו

בעבודה הזרה היהודית

וזיכרו כי לעם ישראל

העם העברי

אסור לשים את עצמו

תחת מלך אדם

לא יהיה לך אלהים אחרים

על פני

bottom of page