top of page

 

משמעת

היא ההרגל

לדעת לזהות

לדעת לבחור

ולדעת לעשות

את מה שנכון

 

לעיתים

לעשות את מה שנכון יהיה

הפוך ממה שמתחשק לעשות

ובדיוק בשביל זה צריך משמעת 

 

משמעת היא מגן

מפני אויב הנקרא יצר הרע

המשעבד אותנו אל חטאים

באמצעות חשק

 

לכן משמעת היא לעיתים

לפעול בניגוד לחשק

אין זה אומר

שחשק הוא בהכרח דבר רע

אלא רק שחשק עשוי להיות

כלי של יצר הרע

אך חשק יכול לעבוד גם

בכיוונים טובים

ובאמצעות משמעת

עלינו להבדיל בין המצבים
 

משמעת נרכשת בצעדים

החוזרים על עצמם

שוב ושוב ושוב

אם תפסיק ללכת אותם

המשמעת תתפוגג

ותמצא את עצמך

הולך ביצר הרע

זכור כי עליך

לדעת לזהות

לדעת לבחור

ולדעת לעשות

את מה שנכון

לדעת לזהות

עליך לרכוש כלים שיעזרו לך

לזהות את מה שנכון

 

לגבי התנהלות כללית בחיים

קרא ולמד את תורת העברים

התמקד בה בדברי האלהים

חזור ולמד אותה שוב ושוב

ידע הוא הכלי החשוב ביותר

העומד לרשותך

ובענייני מוסר איני מכיר

ספר טוב יותר מהתורה

 

בשביל ללמוד את התורה

צריך משמעת

לכן רכישת כלי זה

תהיה רכישה הדרגתית

ככל שתשפר את המשמעת

אם לא תדע לבקש

לזהות מה נכון לעשות

תמצא את עצמך נסחף ברוח

לכל כיוון בו הרוח נושבת

ותמצא את עצמך אובד

עליך להזכיר לעצמך

לשאול

מהו הדבר הנכון

לדעת לבחור

לאחר שזיהית מה נכון

עליך לבחור בו באופן מודע

לעיתים בניגוד לחשק שלך

רכז את התודעה שלך

אל כיוון זה

לקראת ביצוע

לעיתים הבחירה הנכונה

צריכה להתגבר על החשק

זהו דו קרב פנימי שלך

בין אור וחושך

לדעת לעשות

בחרת

אך עתה עליך ליישם

להוציא את הבחירה אל הפועל

ועד שלא עשית זאת

לא באמת בחרת

 

 

זכור לדעת

לזהות

לבחור

ולעשות

bottom of page