top of page

לממסד אין

שום סמכות עליכם

אנו נמצאים בתוך

הצגת תיאטרון אחת גדולה

בה הממסד יוצר עבורנו

מציאות מבוימת ושקרית

מי שעדיין הולך

להצביע בבחירות

או הולך להפגנות

מול איזה בית של

שחקן תיאטרון פוליטיקאי

עדיין לא מבין את זהע

הממסד לוקח את תשומת לבכם

בהפגנות רחוב מאורגנות

ובבחירות מזויפות

בדיוק לאן שהממסד רוצה שתלכו

והוא יזרוק לכם עצמות מידי פעם

כמו שזורקים עצם לכלבי רחוב

פה איזו הקלה

שם איזו תליה של פוליטיקאי

פה איזה חוק שמיטיב עמכם

הכל הסחות דעת

לתחזק את האשליה

של העולם המודרני הנאור

 

כדי להביא לסופו של הממסד האכזר

עליכם לנשום עמוק

ביחד כעם מאוחד

ולהגיד בקול רם לכל נציגי הממסד

אין לכם שום סמכות עלינו

ישראל

אתם עם הספר עם התורה

תורת ישראל מצווה עליכם

לא יהיה לך

אלהים אחרים על פני

 

זוהי המצוה הראשונה על לוחות הברית

תורת ישראל אוסרת על עם ישראל

 לשים את עצמו בעמדה של

עבדי אדם למלך אדם

או למדינה או לרודן

לישראל יש מלך אחד והוא הבורא

מדינה בישראל היא פשע נגד ישראל

 

 

 

 

IMG_3578.jpg
Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png
Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png
bottom of page