top of page
Screen Shot 2022-07-22 at 14.11.26.png

מכתב לעם ישראל

 

 

שלום ישראל

בארץ ישראל אנו נמצאים בבית

ואצלנו בבית אף אדם לא יכול

לצוות עלינו איך ואיפה לנשום

כאילו הוא היה האלהים שלנו

לנו יש אלהים אחד ושמו יהוה

 

המצוה הראשונה

על לוחות הברית היא

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

אם תחשבו על זה

זה כולל מדינות ורודנים

מלכי אדם ופקידים

אשר שמים עצמם

בעמדה של אלהים

ואותנו בעמדה של

עבדים צייתנים

אלהי

עם ישראל

בתורה העברית

לא מצוה מלך אדם על ישראל

תשכחו מספר דברים

זהו ספר תחבולה אשר בא

לשנות את תורת ישראל בעורמה

על כך אני מרחיב בשיעורים

תחשבו על זה

אלהינו חילצנו מעבדות אדם

שנהיה לו לעבדים ולא לאדם

הוא מציין זאת באופן ישיר

לכן מדינה או מלך אדם

אשר בנו רודים

הנם עגלי זהב

לא חוקיים

 

ותשכחו מהשקרים

שמלמדת הרבנות היהודית

כי על פי תורת ישראל

משיח הוא לא מלך ולא יהודי

אלא כהן לוי עברי

האם אי פעם ראיתם בתורה

את הביטוי השקרי מלך משיח

זה לא קיים

על פי תורת ישראל המשיח הוא כהן

ועבודתו של הכהן היא באהל מועד

והוא תמיד יהיה מזרע אהרן

נא קראו תורה בעצמכם

ובידקו את דבריי

 

ואתם רבנים קיראו תורה

ניטשו את העבודה הזרה

הנכם מסיטים את עם ישראל

לשקרים ולאבדון כבר דורות רבים

 

מה שאני כעת רואה בישראל

מזעזע

מאכזב

ומקומם

 

כמעט

כל עם ישראל

משתחווה לעגל הזהב

ומבקש מרצונו החופשי רודנות

מציית הוא לפושעים ולרוצחים

ומעודד דיכוי של אזרחי הארץ

מלגלג ויורק על צדיקים

ומנשק לפושעים

בז הוא למוסר

חומרני ויהיר

אטום וחצוף

שם לו אלהים חדשים

את בניו מקריב למדינה

למלחמות מזויפות באויבים מזויפים

ומענה הוא את ילדיו כדי להרגיש

מוגן ובטוח ממחלת תעתועים

עם ישראל סובל משכחה

ולא הפנים את לקחיו

 

 

זיכרו את דבריי

מדינת ישראל נוסדה

על ידי אויבי ישראל

לתעתע בעם ישראל

לשעבדו

ולבצע בו ניסויים

מדינת ישראל סופה

להחרב ולהזכר לדורות

בתור תרגיל שטני נגד

עם ישראל

 

המילה מודרני היא מורדני

זה המורד בבורא יהוה

התנתקו במידת האפשר מהמדינה

אשר סמכותה עליכם היא דימיונית

דימיונית לחלוטין ואסורה

חוקי המדינה הם בלתי חוקיים

 

רק תורת ישראל

תוציא אותנו מהחושך אל האור

השמרו מאנשים

המכנים עצמם רבנים

הם מוליכים אתכם ואת עצמם שולל

מדינה לא רשאית להתקיים

לא חשוב כלל מהו שמה

שיקראו לעצמם ישראל

או מצרים או פלסטינה

זה כלל לא משנה

 

 

לשוטרי מדינה אין

סמכות אמיתית על ישראל

הם מבצעים פשעים

נגד עם ישראל כולו

בכל יום שבו הם יוצאים לעבודה

פושעים המשרתים פושעים

מקבלים שכר כדי לשדוד אותנו

באמצעות קנסות לא חוקיים

ובאמצעות איומים

של הפעלת אלימות וחטיפה

אם לא נשתף פעולה עם עגל הזהב

ממנו הם יונקים כסף על חשבונכם

זהו שוד מזויין ופשע מאורגן

מטעם ארגון הפשע מדינת ישראל

 

דעו כי תורת ישראל מלמדת

כי העונש על חטיפת אדם

או על שוד מזוין או על אונס

אשר המכנה המשותף להם הוא

שגונבים ממישהו את

חירותו על גופו

הנו דין מוות בגין גנבת אדם

וכך התורה מצווה

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו

מות יומת

דעו כי תורת ישראל

אוסרת איסור מוחלט

להזריק חומרים מהדם או אל הדם

ואוסרת קצירת והשתלת איברים

זוהי רפואת אלילים טמאה ומתועבת

האסורה בשטח ארץ ישראל

שימרו נפשתכם מבתי החולים

ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם

כי נפש הבשר בדם הוא

 

זכרו

ואלהי מסכה לא תעשו לכם

מדינת המסכה ישראל

אשר כופה מסכות וזריקות

על יושבי הארץ

תבוא בשעה טובה לסיומה

זיכרו

דמוקרטיה אסורה בתורת ישראל

לא תהיה אחרי רבים לרעת

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

 

זיכרו

לעם ישראל יש ספר חוקים אחד

תורת ישראל הנצחית

דמוקרטיה אסורה בה

דמוקרטיה היא רודנות האספסוף

אספסוף השם עצמו בכפיה

לאלהים על יושבי הארץ

רודנות המצביעים לעגל הזהב

על הלא מצביעים לעגל הזהב

למדינת ישראל

אין סמכות אמיתית

דמוקרטיה היא שטנה

והצגת תיאטרון אחת גדולה

התנתקו מהחולניות ומהחושך

של העולם המודרני השקרי

השיגו ספר תורה נקי מפרושים

גדול וקל לקריאה

וסמנו בו את כל

דברי הבורא יהוה

ולמדו היטב את דברו

עם ישראל חי

ותורתו נצחית

bottom of page