top of page

השמרו

מתרומות דם

 באיזה מחיר אתם מוכנים

להציל חיים

 

האם תהיו מוכנים לעסוק

בכישוף ובפולחנים שטניים

כדי להציל את חייכם

או חיים של אדם אחר

 

כי זה בדיוק מה שאתם עושים

כשאתם מוציאים דם מגופכם

או מכניסים דם לגופכם

או עוסקים בקצירת

ובהשתלת איברים

 

חינכו אתכם כל חייכם לקבל

פולחנים שטניים כשגרת חיים

 

אך מי שעושה זאת

גם כדי להציל חיים

מטמא את עצמו

ועוסק במעשים

של מכשפים

 

האם תהיו מוכנים

כדי להציל את חייכם

לעבור ניתוח בו מסירים

את הראש שלכם ומשתילים

אותו בגופה של מישהו אחר שמת

תבינו כי אין כלל הבדל

מבחינת הטומאה

מדובר באותה טומאה

זו רפואת אלילים

השמרו מתרומות דם

 

ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם

 

כי נפש הבשר בדם הוא

 

השמרו

מרפואת אלילים

Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png
Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png
bottom of page