Screen Shot 2022-08-31 at 17.51.28.png

טוהרה טומאה ואטימות

 

טוהרה הנה נקיון גופני ורוחני

ההיפך מטוהרה הוא טומאה

 

כפי שההיפך מנקיון הוא לכלוך

 

טומאה מובילה את האדם

לאטימות לב

והופכת אותו בהדרגה

לאדם קשה עורף

שתיית מים טהורים מטהרת

שתיית מים רעילים מטמאת

נשימת אויר טהור מטהרת

נשימת אויר רעיל מטמאת

וכך בכל דבר דומה

וכך גם ברמה הרוחנית

מחשבת מחשבות זימתיות מטמאת

ומחשבת מחשבות נקיות מטהרת

שימו לב לשתי המילים

טמא

ואטום

טמא <> אטם

המילה טמא והמילה אטם או אטום

היא אותה המילה

כאשר האות א זזה

אדם הנופל לטומאה ולא מטהר

הופך בהדרגתיות לאטום לב

 

אדם אטום לב וטמא

הופך בהדרגתיות למטומטם

שימו לב

לשלוש המילים

 

טמא <> אטם <> מטמטם

 

מאחר והטמא נעשה בהדרגה אטום

התוצאה היא שאצל האדם הטמא

האור נכבה

הלב נאטם

והעורף מתקשה

 

האדם הטמא

הנעשה אטום

נעשה אדיש לסבל של עצמו

ולסבל של אחרים

 

אין זה קשור כלל ליכולתו השכלית

כלומר גם אדם הנחשב חריף שכל

יהיה מטומטם

מטומאה ואטימות

בדיוק כמו אדם טיפש

אם שניהם נחשפים קבוע לטומאה

וזה בלתי נמנע שאדם שכזה

יעשה נזק גם לעצמו גם לסובבים אותו

כי במעשיו הוא עיוור רגשית

 

אף על פי שהאדם המטומטם רואה

את תוצאות הסבל שהוא גורם

מאחר וליבו אטום מטומאה

הוא יתעלם מהנזק בחוסר אכפתיות

וימשיך באותו דפוס התנהגות הרסני

 

ואדם המתעלם מסבל

במיוחד מסבל שהוא עצמו גורם

כזה שיש ביכולתו להפסיק

הוא בעצם אדם רע

 

אך הוא לא מבין שהוא רע

כי הוא אטום רגשית מטומאה

הדבר נכון גם לעם שלם

החי בטומאה

והופך בהדרגתיות

לעם אטום ורע

מאחר והטמא נעשה בהדרגה

לאטום לב שאינו רואה שהוא רע

הוא נכלא בתוך מעין כישוף

שבוי במעגל סגור ורעיל

בו הוא סובל

ואינו מבין מדוע

וגם אינו רואה איך לצאת מהסבל

לכן

על האדם לשמור על טוהרה

ולהמנע מטומאה

אך בשביל זה עליו לדעת

מהי טומאה ומהי טוהרה

ואיך להתנקות מטומאה

ואיך לשמור על טוהרה

בתור התחלה הקשיבו לגופכם

הקשיבו לחושים שלכם

אף כי הם התקהו משמעותית

מהעולם המודרני הרעיל

התרחקו מדברים רעילים

כמו סיגריות ומוצרי נפט

התרחקו מדברים מסריחים

כמו ביוב פתוח או צחנה של פגר

והמנעו מדברים לא בריאים

אל תקלו ראש בדבר

 ב

וגם ברמה הרוחנית

התרחקו מדברים טמאים מוסרית

התרחקו מדברים זימתיים

להצלתכם

תורת העברים

מלמדת מהי טומאה

וגם איך להתנקות ואיך להטהר

אך לצערנו עבדו עלינו גם

לגבי מהי תורת אבותינו

חינוך טוב חשוב לשמירה

על טוהרה

ואנו היום עם חסר חינוך טוב

חינוכנו מוכתב מהממסד השטני

ואנו מתעלמים לחלוטין מחכמת התורה

וחיים בארץ ישראל במצב קבוע

של טומאה אטימות לב ורוע

 

הטומאה מתקיפה אותנו בדורנו

מכל הכיוונים ואת כל החושים

והנה עם ישראל היום חי

במימד רוחני של גהנום עלי אדמות

 

אנו רוח בבשר

 

רוח טמאה משפיעה על הבשר

ומטמאת אותו

בשר טמא משפיע על הרוח

ומטמא אותה

 

הרוח קשורה בבשר

כל עוד האדם חי

זיכרו כי רעל מטמא את הגוף

וצריכה של רעל

הופכת אדם לטמא לאטום לב

ולבסוף למטומטם ורע

צריכה של רעל יכולה להיעשות

באופן לא מודע

או באופן מודע

עישון סיגריות מטמא את האדם

מוצרי פלסטיק העשוים נפט

מטמאים את האדם

והיום באופן מאוד משמעותי

הנפט בחיינו על כל מוצריו

מטמא את האדם גופנית ורוחנית

אנו שותים מים טמאים בפלסטיק

העוברים בצינורות פלסטיק

אוכלים מזון העטוף בפלסטיק

ונוגעים ונושמים פלסטיק לאורך היום

אנו גם נושמים את האדים הרעילים

של כבישי האספלט ושל פליטת המכוניות

לובשים בגדים העשויים נפט

וחשופים לרעש מכונות

מזעזע ובלתי פוסק

אנו נטמאים ממנועי מכוניות ומצפירות

מסירנות ועוד ועוד

הארץ כולה נשמעת

כמו גהנום עלי אדמות

כי זה בדיוק מה שזה

אנו גם חשופים לתוכן טמא זימתי

באינטרנט ובטלויזיה ובכל

ערוצי הבידור למיניהם

 

כתוצאה מכל זה היום בדור שלנו

זכינו לראות איך נראה

גהנום עלי אדמות

 

טומאה רוחנית מזיקה לאדם

ומוציאה אותו משלוותו

והופכת אותו ליצור סובל

אך בו זמנית גם ליצור אדיש

שילוב נוראי הכולא את האדם

בגהנום רוחני וגשמי

 

סגנון החיים המודרני

משמר את המצב הנוראי הזה

ומדרדר את כלל האנושות

למצב של אדישות ורוע

ופה בישראל זה קורה ביתר שאת

 

המצב בישראל חמור במיוחד

הארץ נראת כמו שילוב

של אתר בניה מחריש אוזניים

ושל אתר פסולת מצחין

אף המים שאנו שותים מגיעים

ממפעלים מזהמים

במקום שנשתה מים חיים וטהורים

במקום לבנות לנו פה בארץ ישראל

באחד המקומות היפים בעולם

כפר נופש קדוש וטהור

בנינו לעצמנו חורבן וסבל

העשויים אספלט ובטון

 

וברקע של החורבן הזה

מכונות רועשות ורעילות

ואנשים מנוכרים ואטומים

הרבה אנשים בשיחות בארבע עיניים

יודו בפה מלא שהעם שלנו היום

הוא אכן עם אטום לב גס רוח מטומטם

ורע וזה כי אנו ללא טוהרה

עם ישראל עלינו לקחת אחריות

לזהות טומאה ולהרחיק אותה

לא רק מחיינו אלא מארצנו

 

ולהלחם לשמור על ארצנו טהורה

על מנת שיתאפשר לנו לחיות

בטוהרה

טוהרה רוחנית וגשמית

מרימה את האדם גבוה

מחדדת ומבהירה את חושיו

ומחברת אותו אל רוח הקודש

 

זוהי הרגשה נפלאה של רוממות רוח

של חיים טובים ושל שלווה

הרגשה של מור ושל פיוס

אדם טהור הנו מחובר רוחנית

אל הבריאה ומרגיש אותה

טומאה עושה ההיפך

מנתקת את האדם מרוח הקודש

ומורידה אותו מטה אל חיים אומללים

אל מצוקה וסבל ורוחו כבויה

האם לא מסקרן את הדור הזה

לדעת מהם החיים הטובים

אם העם הזה לא יתעורר

אם העם הזה לא יטהר

אם ימשיך לצעוד בדרך הטומאה

הארץ תקיא אותו כפי שהקיאה

עמים רבים אחרים לפניו

 

אנו כבר נמצאים בתהליך ההקאה

האם אתם מבינים את חשיבות התורה

בשמירה על טוהרת עם ישראל

זוהי קריאה להתעורר ישראל

שתפו את השיעור הזה

עם כל מי שאתם יכולים

ובקשו לדעתם על הנאמר

אשמח לקבל תגובות בעניין

תודה

אסף העברי