top of page
Screen Shot 2022-08-31 at 17.51.28.png

על אחד מהשקרים

הגדולים ביהדות

וכיצד יהדות מלמדת אתכם להיות רשעים

 

בסתירה לתורת ישראל העברית

יהדות מלמדת ללכת אחר דעת הרוב

 

תורת ישראל העברית

מלמדת בספר שמות

בפרק עשרים ושלוש

וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת

 

אך יהדות מלמדת הפוך

ורבנים מציינים רק חלק מהמשפט

אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת

 

בכך הם משמיטים את המילה לא

ומסבירים שדעת הרוב היא הצודקת

ושאיתה צריך ללכת

וחברי כת היהדות אומרים אמן

 

אך מה קורה כאשר הרוב לא צודק

כמו למשל בגרמניה

האם חסרות דוגמאות בהן דעת הרוב

היא לא מוסרית

 

המציאות היא שהרבה אנשים

לא יודעים להבדיל בין טוב לרע

ובהחלטתם נוטים ללכת עם דעת הרוב

בהנחה מוטעת כי דעת הרוב היא הנכונה

 

יהדות פירקה

את המשפט המקורי מהתורה

וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת

לשני משפטים נפרדים

--------------

וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת

--------------

אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת

 

ובכך השמיטה את המילה לא

האם אתם מוצאים הגיון במשפט

וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת

כשהוא עומד לבדו

ללא המשכו

אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת

אין בזה הגיון

 כי אי אפשר לפרק את

המשפט הזה לשני חלקים

מבלי לסרס את המסר שלו

 

אך זה בדיוק מה שכת היהדות עשתה

כדי להצדיק פסיקות של דעת רוב

 

כוונת העיוות הזה היתה להצדיק

הצבעת רוב כדי לקבוע

מהו טוב ומהו רע

ובכך לאפשר לרבנים בהצבעה

להחליט בשביל הציבור איך לנהוג

 

תפקידה של הברית החדשה היהודית

אשר נקראת גם התורה שבעל פה

שצצה לה לפתע בכתב

הוא לסרס את תורת ישראל

ולהדיח את עם ישראל

לעבודת אלילים 

לעבודת רבנים

 

אך כאשר אתה מעורב בריב

אל תמהר לנטות אחר דעת הרוב

רק כי הם רוב

אלא עליך לשפוט מהו הדבר הנכון

ללא קשר לכמה אנשים מסכימים עמך

 

כי ללכת בעיוורון אחר דעת הרוב

 יהפוך אותך לאיש לא מוסרי

ולאיש רע

 

ואכן

יהדות מחנכת אותך

להיות איש לא מוסרי

יהדות מחנכת אותך

להיות איש רע

 

אפילו רבנים מתקשים להסביר

את הפיגור השכלי הזה שיצרו

ומעדיפים להתפתל

ולהתפלפל סביב זה

 

אז כדי ליישר קו

וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת

הוא משפט אחד

בו אלהים אוסר עליך לנטות

בעיוורון אחר דעת הרוב

 

דעת הרוב לא קובעת

מהי אמת ומהו שקר

 

דעת הרוב לא קובעת

מה נכון מוסרית 

ומה לא נכון מוסרית

 

כי האמת היא נצחית

ואינה תלויה כלל

במספר האנשים התומכים בה

 

אז אל תלכו שולל אחר

העבודה הזרה היהודית

יהדות עיוותהאת תורת ישראל

תזכרו את זה

התנתקו מיהדות

התנתקו מעגל הזהב הדתי

 

Screen Shot 2022-08-31 at 17.55.41.png
bottom of page