top of page
Screenshot 2023-01-05 at 13.06.36.png

טוהרה מול טומאה

 

טוהרה היא נקיון גופני ורוחני​

ההיפך מטוהרה הוא טומאה

כפי שההיפך מנקיון הוא לכלוך

 

טומאה מובילה את האדם

לאטימות לב

והופכת אותו בהדרגה

לאדם קשה עורף

שתיית מים טהורים מטהרת

שתיית מים רעילים מטמאת

נשימת אויר טהור מטהרת

נשימת אויר רעיל מטמאת

וכך בכל דבר דומה

וגם ברמה הרוחנית

מחשבות זימתיות מטמאות

ומחשבות נקיות מטהרות

שימו לב לשתי המילים

טמא ואטום

טמא  <>  אטם

טמא ואטם או אטום

היא אותה המילה כאשר

האות א זזה לה סביב ולא במקרה​

אדם הנופל לטומאה ולא מיטהר

הופך בהדרגתיות לאטום לב

ואדם אטום לב וטמא הופך

בהדרגתיות

לאדם מטומטם​

שימו לב לשלוש המילים

טמא  <=>  אטם  =>  מטמטם

 

מאחר והטמא נעשה בהדרגה אטום

התוצאה היא שאצל האדם הטמא

האור נכבה הלב נאטם

והעורף מתקשה

 

האדם הטמא הנעשה אטום

נעשה אדיש לסבל של עצמו

וגם לסבל של אחרים סביבו

וכך האטום ממשיך לטמא עצמו

במעגל החוזר על עצמו

אין התהליך קשור ליכולתו השכלית

כלומר גם אדם הנחשב חריף שכל

יהפוך מטומטם מטומאה ואטימות

בדיוק כמו אדם איטי אם נחשף

באופן קבע לטומאה

וזה בלתי נמנע

כי אדם אטום שכזה

יעשה נזק רוחני וגשמי

הן לעצמו והן לסובבים אותו

כי במעשיו הוא עיוור רגשית

בדור המקולקל בו אנו חיים

כל אחד ואחת מאיתנו

בשלב מסוים בחיינו

נחשף לטומאה לאורך זמן

מה שהביא אותנו לאטימות לב

במידה כזו או אחרת

וטוב להיות מודעים לכך

 

כאמור אדם אטום וטמא

אם הוא לא מטהר את עצמו

יהפוך לאורך זמן לאדם מטומטם

 

אדם מטומטם הנו סכנה ומטרד

הן לעצמו והן לאחרים

וזאת מאחר ואף על פי

שהאדם המטומטם רואה

את תוצאות הסבל שהוא גורם

ליבו אטום מטומאה והוא קשה עורף

ולכן יתעלם מהנזק שנגרם ממנו

בחוסר אכפתיות

וימשיך באותו דפוס התנהגות הרסני

 

אדם המתעלם מסבל

במיוחד מסבל שהוא עצמו גורם

סבל שיש ביכולתו להפסיק

הנו בעצם אדם רע

הוא לא מבין שהוא רע

כי הוא אטום רגשית מטומאה​

 

הדבר נכון גם לעם שלם

החי בטומאה

והופך בהדרגתיות

לעם אטום ורע

עם קשה עורף

מאחר והטמא נעשה בהדרגה

לאטום לב שאינו רואה שהוא רע

אותו אדם נכלא בתוך מעין כישוף

והינו שבוי במעגל סגור ורעיל

בו הוא סובל ואינו מבין מדוע

ואינו רואה איך לצאת מזה

לכן

על האדם להקפיד ככל הניתן

לשמור על טוהרה ולהמנע מטומאה

אך בשביל כך עליו לדעת

מהי טומאה ומהי טוהרה

ואיך להתנקות מטומאה

ואיך לשמור על טוהרה

בתור התחלה הקשיבו לגופכם

הקשיבו לחושים שלכם

אף כי הם התקהו משמעותית

מהעולם המודרני הרעיל סביבנו

התרחקו מדברים רעילים

כמו סיגריות ומוצרי נפט

אוכל מעובד ומשומר

ומקומות ללא אויר צח ונקי

התרחקו מדברים מסריחים

והמנעו מרעשים ומלחץ

ושימרו על נקיון גופני

וגם רוחנית

התרחקו מדברים טמאים מוסרית

המנעו מדברים זימתיים

שימרו על צניעות

שימרו על מחשבות צלולות ונקיות

המנעו מרכילות ומחשבות רעות

לא תצליחו לגמרי להשאר טהורים

העולם החומרי בנוי להכשיל

והאדם בנוי להכשל

זהו מאבק רוחני

וגורלנו הוא להתמודד עם זה

לעזרתנו ניתנה לנו תורת העברים

אשר מחנכת אותנו להשמר מטומאה

ומלמדת להיות טהורים וקדושים

אך לצערנו רימו אותנו גם לגבי

מהי תורת אבותינו

וזאת כדי לנצל אותנו

זיכרו כי תורת ישראל האמיתית

היא ארבעה ספרים

בראשית שמות ויקרא במדבר

וכי כל הספרים אחריהם

כולל ספר דברים המזויף

מצורפים אליה במרמה

על מנת להכשיל אותנו

לשעבד אותנו

ולשמור אותנו בחשכה

זיכרו עוד

כי יהדות לא קיימת בתורת ישראל

וכי תורת ישראל היא עברית

וכי אבותיכם הם עבריים

ולא יהודים

וכי יהדות מלמדת

הפכים לתורת ישראל

השמרו מיהדות

השמרו מהבלי התורה שבעל פה

אשר יכשילו אתכם להאמין

שרע זה טוב ושטוב זה רע

יהדות באה לבלבל אותנו

להסיט אותנו מאמת התורה

אז זיכרו ללמוד את התורה נקיה

ללא פירושי מחבלים וכסילים

 

בעקבות כת היהדות

אשר על עמנו וארצנו השתלטה

אנו היום עם חסר חינוך טוב

חינוכנו מוכתב מהממסד היהודי

המושחת והרע

ואנו מתעלמים מחכמת התורה

וחיים בארץ ישראל במצב קבוע

של טומאה אטימות לב רוע וזימה

חינוך טוב הנו הכרחי

לשמירה על טוהרה

ותורת ישראל העברית

היא החינוך הכי טוב

למיטב ידיעתי

 

הטומאה מתקיפה אותנו בדורנו

מכל הכיוונים

הטומאה מתקיפה את חושינו

ולכן עם ישראל העברי חי היום

במימד רוחני של גהנום עלי אדמות

אך אטימותנו מקשה עלינו לראות

ורבים כלל לא יבינו

על מה אני סח פה

 

כל אחד מאיתנו

הוא רוח חיים בבשר

ורוח חיים טמאה

מטמאת את הבשר

וכך גם בשר טמא

יטמא את הרוח וזאת כי

הרוח קשורה בבשר

כל עוד האדם חי

ומתנתקת ממנו במותו

אז איזה רוח תעזוב את גופכם

רוח טמאה או רוח טהורה

זיכרו כי רעל מטמא את הגוף

וצריכה של רעל הופכת אדם לטמא

ובהדרגה לאטום לב ולבסוף למטומטם

ורע

הרעלה יכולה להיעשות

באופן לא מודע או באופן מודע

ובדורנו אני חש בטחון להצהיר

כי כמעט כולנו מרעילים את עצמנו

הן באופן מודע והן באופן לא מודע

לדוגמא

עישון סיגריות מטמא את האדם

ומוצרי פלסטיק אשר עשוים נפט

מטמאים משמעותית את האדם

 

הממסד השטני אוהב אותנו טמאים

עבדים טמאים אטומים ומטומטמים

הם היצורים שהכי קל לשלוט בהם

שהכי קל לתמרן ולנצל אותם

כי התודעה שלהם כבויה

הם אדישים לניצולם

אין בהם רצון להתקומם

והם גם לא מבינים על מה 

 

הממסד דאג שהנפט על כל מוצריו

יהיה מרכזי בחיינו ויטמא אותנו

לכן היום הנפט נמצא

באויר במים במזון בבגדים בתרופות

ולמרות הדיבורים יפי הנפש על הפחתה

השימוש בו רק הולך וגובר משנה לשנה

ויותר ויותר מוצרים נעשים ממנו

הנפט מטמא את האדם גופנית ורוחנית​

אנו שותים מים טמאים בפלסטיק

העוברים בצינורות פלסטיק

אוכלים מזון העטוף בפלסטיק

ונוגעים ונושמים פלסטיק לאורך היום

 

אנו גם נושמים את האדים הרעילים

של כבישי האספלט

ושל פליטת המכוניות

לובשים בגדים העשויים נפט

וחשופים לרעש מכונות

מזעזע ובלתי פוסק

אשר פועלות על מנועי נפט

 

הממסד דואג לטמטם אותנו

גם באמצעים נוספים

כגון הצופרים המותקנים במכוניות

אשר מהווים רעש ומטרד

סירנות קידוחים מסוקים

גנני סוף הימים עם מפוחים רועשים

מזלטים בלילות מעל שכונות מגורים

הארץ כולה נשמעת

כמו גהנום עלי אדמות

כי זה בדיוק מה שזה

 

משרדים חדרי כושר

ומקומות ציבוריים שונים

מרססים באופן קבע כימיקלים

רעילים אל האויר בצורה של

חומרי נקיון ומטהרי אויר

 

אנו גם חשופים לתוכן טמא

באינטרנט ובטלויזיה ובכל

ערוצי הבידור הממסדיים

הזימה נוטפת מהמסכים

להזנות אותנו

ואף בבתי הספר מלמדים

את הילדים בדרך עקיפה

להרבות שותפים מיניים

 

כתוצאה מכל זה היום בדור שלנו

זכינו לראות איך אכן נראה

גהנום עלי אדמות

זכינו לראות את ההצגה השטנית

מהשורה הראשונה

ואנו חלק מההצגה

 

טומאה מזיקה לאדם

ומוציאה אותו משלוותו

והופכת אותו ליצור סובל

אך בו זמנית גם ליצור אדיש

שילוב נוראי הכולא את האדם

בלולאה של גהנום רוחני וגשמי

אשר ממנה קשה מאוד לצאת

 

סגנון החיים המודרני בכוונה

משמר את המצב הנוראי הזה

ומדרדר את כלל האנושות

למצב של אדישות ורוע

ובישראל זה קורה ביתר שאת

 

המצב בישראל חמור במיוחד

הארץ נראת כמו שילוב של

אתר בניה מחריש אוזניים

ואתר פסולת מצחין

אף המים שאנו שותים מגיעים

ממפעלים מזהמים וזאת במקום

שנשתה מים חיים וטהורים

במקום לבנות לנו בארץ ישראל

כפר נופש קדוש וטהור שכיף בו

בנינו לעצמנו חורבן וסבל

העשויים אספלט ובטון

האם מישהו יכחיש זאת

מסתבר שכן

רבים חיים בבועה אטומה

 

ברקע של כל החורבן שבנינו לנו

 בין כל המכונות הרועשות והרעילות

מהלכים להם אנשים מנוכרים ואדישים

הם תוצאה של הטומאה בה הם חיים

והם יכלו להיות אחרת

הרבה אנשים בשיחות בארבע עיניים

יודו בפה מלא שהעם שלנו היום

הוא אכן עם אשר הוא

אטום לב גס רוח מטומטם ורע

וזה כי אנו חיים ללא טוהרה

עם ישראל

יכול להיות אחרת

עלינו לקחת אחריות

ולנקות טומאה מאיתנו

לא רק מחיינו האישיים אלא מארצנו

ולהלחם לשמור על ארצנו טהורה

על מנת שיתאפשר לנו לחיות

בטוהרה

 

טוהרה רוחנית וגשמית

מרימה את האדם גבוה

מחדדת את חושיו

ומחברת אותו אל רוח הקודש

אדם טהור החי בארץ טהורה

יחיה ברוממות רוח

יהיו לו חיי שלווה

חיים של מור ושל פיוס

של בריאות ושל נחת

אדם טהור מחובר רוחנית

אל הבריאה ומרגיש אותה

ואינו מתעלם מהרע

ואינו מחפש להרע

אדם טמא חי הפוך

הוא אטום לב ומנותק מרוח הקודש

חי למטה בגשמיות בחיים אומללים

הוא חי חיי מצוקה וסבל ורוחו כבויה

הוא חי כדי לשרוד ואדיש לסביבה

הוא חי מיצר ליצר

כמו מין ואכילה

רוחניות היא מעבר לתפיסה שלו

 

ללא רוחניות

אין לאדם אפשרות לחיות חיים טובים

חיי בהמה גשמיים הם לא חיים טובים

למרות מה שהעולם המודרני מלמד

 

לחיות מיצר ליצר מרוקן את האדם

האם לא מסקרן את הדור הזה

לדעת מהם החיים הטובים

לשם שינוי

אם העם הזה לא יתעורר

אם העם הזה לא יטהר

אם נמשיך לצעוד בדרך הטומאה

הארץ תקיא אותנו שוב כפי שכבר

הקיאה אותנו בעבר

וכפי שהקיאה עמים אחרים לפנינו

 

התהליך כבר מתרחש

כמה מבני ישראל נטשו את הספינה

הספינה טמאה ושוקעת אט אט

גורלה של מדינת ישראל

כמו מדינת היהודים הקודמת לה

וכמו כל עגל זהב של עבודה זרה

הוא חורבן וסוף

אני כולי תקווה שבגרסה הבאה

זו שתבוא לאחר חורבן מדינת

הרשע והפשע ישראל

אנו נלמד לחיות בטוהרה

בשבטים כמו משפחה אחת גדולה

ולא תחת רודנות הדמוקרטיה

ולא תחת אף רודנות אדם מצחינה

האם אתם מבינים את חשיבות התורה

בשמירה על טוהרת עם ישראל

זוהי קריאה להתעורר​

נא שתפו את המכתב הזה

ושאלו אנשים לדעתם על הנאמר​

 

תודה ובהצלחה

 

אסף העברי

bottom of page