top of page
אמנות תורת ישראל העברית
הספר חופשי להורדה ושיתוף
לקבוצת הדיון לחץ כאן
האמת הנצחית
Asaph The Hebrew אסף העברי
Asaph The Hebrew אסף העברי
Asaph The Hebrew אסף העברי
Asaph The Hebrew אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
Asaph The Hebrew אסף העברי
Screenshot 2023-01-19 at 15.42.19.png
Screenshot 2023-01-19 at 20.42.02.png
Screenshot 2023-01-20 at 13.48.20.png
Screenshot 2023-05-13 at 15.12.18.png

אלהי העברים יהוה

אל שדי רואה הכל

ואנו רוחות בבשר

פה למטה במחשכים

נועדנו לחיות בשבטים

מלוכדים במשפחות תחת אלהים

ולא בתוך ערים רעילות ורועשות

ללא אדמה בין זרים

תחת בובות מתחלפות

של רודני התיאטרון

בו כולנו מלידה אסירים

 

נועדנו להתקיים מהאדמה

ולא מקופסאות הנקראות משרדים

אך בדור המתים הזה

מהמשפחה ומהילדים

אנו מנותקים

והילדים גדלים על ברכי אויביהם

במקום להתחנך על ברכי ההורים

 

אל לנו להרקב

בקופסאות על גלגלים

נועדנו לנשום אויר צח

להנות מהשמש ומהציפורים

נועדנו לשבת יחדיו סביב המדורה

לשיר שירים ולהנות מחברה טובה

להביט אל הכוכבים לדבר על החיים

ועל אלהים

ולא לבהות כל היום במסכים

אשר אותנו מהפנטים ומכשפים

אשר בנו זימה מרצדים

את תמימותנו הם רוצחים

את רוח החיים שואבים

 

ניתקו אותנו

לפני דורות רבים

מהמציאות ומהחיים

הפכו אותנו למתים מהלכים

לעבדים חלשים לאנשים עיוורים

שכחנו מי אנו אבדנו במחשכים

הפכנו לשדים רעים וריקים

הביטו סביבכם האם אני מגזים

 

לימדו אותנו שקרים

עיוותו לנו את המוסר

טשטשו לנו את דרך הישר

וראו באיזו קלות דעת

אחרי הרוע אנו זונים

את חטאינו מצדיקים

ואת חיינו הורסים

מהלכים בשאננות

אל מעבר למצוקים

 

מוקפים באנשים אטומי לב

אשר אל מצלמות מחייכים

הדור הזה נהיה דור של צלמים

כולם שחקנים בסרט מוזר והזוי

האם שמתם לב מה נהיה מהאנושות

לאיזה מן עולם הילדים גדלים

כישוף המסכים אוכל אותם חיים

 

ובישראל עם קשה עורף

מאמין בהצגות ובשקרים

סוגד לתיאטרון המדינה ולרבנים

 

חיבלו בתורת העברים

הוסיפו ספר שעבוד חדש

הנקרא דברים

ספר אשר הכניס פירצה

לשעבד אל האדם את העברים

 

ספר דברים

הוא ספר השקרים

את תודעת העם הוריד

מתודעת עבדי יהוה

אל תודעת עבדי אדם נחותים

דור אחר דור

אחר רבים לרעות צועדים

הדור שלנו ישן

את שנת המתים

 

נולדתי בבית הקברות של החיים

הם מסרבים להרים ראש מהקברים

הרוח מתה בישראל כבר דורות רבים

את גופם ורוחם בזימה מחללים

כיפה יוונית על הראש שמים

דור אחר דור בתורת העברים

בוגדים

קללה כבדה על ישראל מביאים

בחושך עבודה זרה טובלים

האם יתעוררו מהמתים

 

קח ספר תורה

נקי מפירושי מחבלים

סמן בו את דברי אלהים

וענה לעצמך על שאלות פשוטות

האם בתורת ישראל העברית

אפשר למצוא יהדות או עם יהודי

האם משה היה יהודי

האם אהרן חבש כיפה

האם משה הלך לבית כנסת

האם בכל יום התפלל שלוש פעמים

 

מתי העברים יבינו כי

הם נפלו בעבודה זרה

הנקראת יהדות

האם אזכה לראות

את ההתעוררות

 

בינתיים הם חוגגים חגים אליליים

חנוכה לג בעומר ופורים

וממשיכים להאמין בטעות

כי יהדות ניתנה להם מאלהים

בעוד יהדות באה להמירם

מתורת העברים

אל תורת הרבנים

 

קרא את הספר

אמנות תורת ישראל העברית

שתף אותו עם כל

מי שאכפת לו מהחיים

והזמן אנשים אל קבוצת הדיון

של האיפוס העברי הגדול

לדון בדברים

 

תודה ובהצלחה

אסף העברי

 

Screenshot 2023-05-04 at 10.51.02.png
התורה עם אסף העברי
אסף העברי
התורה עם אסף העברי
Screenshot 2023-05-23 at 18.27.56.png
bottom of page