top of page
Screenshot 2023-07-15 at 16.24.35.png
Screenshot 2023-07-15 at 16.17.22.png
Screenshot 2023-06-07 at 23.11.23.png
אמנות תורת ישראל העברית
הספר חופשי להורדה ושיתוף
לקבוצת הדיון לחץ כאן
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
התורה עם אסף העברי
האמת הנצחית
Screenshot 2023-01-19 at 15.42.19.png
Screenshot 2023-01-19 at 20.42.02.png
Screenshot 2023-01-20 at 13.48.20.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-05-13 at 15.12.18.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png

אלהי העברים יהוה

אל שדי רואה הכל

ואנו פה למטה במחשכים

 

טבע האדם הוא לחיות בשבטים

מלוכדים במשפחות תחת אלהים

ולא בדירות רעילות וצפופות בין זרים

ולא תחת בובות מתחלפות של רודנים

 

טבענו הוא לחיות מהאדמה

ולא להרקב במשרדים מנוכרים

ולא להרקב בקופסאות פח על גלגלים

אנו בני האדם נועדנו לנשום אויר צח

ולא אויר ממוחזר ורע של מזגנים

 

נועדנו לשבת יחדיו סביב המדורה

לשיר שירים ולהנות מחברה טובה

ולא לבהות כל חיינו במסכים

אשר זימה וזדון בנו מרצדים

ואשר את תמימותנו רוצחים

 

אויבינו ניתקו אותנו משורשינו

והפכו אותנו לעבדים עיוורים

שכחנו מי אנו אבדנו במחשכים

לימדו אותנו להעריץ רשעים

ראו באיזו קלות דעת

אחרי הרע אנו זונים

אף שכנעו אותנו להאמין באשליה

כי דמוקרטיה היא בחירה מוסרית

שינו לנו את תורת אבותינו העברים

הוסיפו לה את ספר השעבוד דברים

ונראה כי מעטים עוצרים וחושבים

האם יתכן כי מכרו לנו שקרים

 

רוב הדור ישן את שנת המתים

הרוח מתה בישראל כבר דורות רבים

כיפה יוונית ורומאית על הראש שמים

וקוראים לחודשי השנה בשמות בבליים

מלמדים את הילדים הפכים לתורה

וקוראים לעצמם בלי בושה יהודים

כך דור אחר דור

בתורת העברים אנו בוגדים

וקללה כבדה על עצמנו מביאים

בחושך עבודה זרה חיים

עשינו לנו רב ומדינה לאלהים

ואת הילדים מקריבים לאלילים

 

האם העם העברי הזה

יפקח את עיניו לראות

או יתן לגאוה העיוורת לגאות

האם יתעוררו ויקומו מהמתים

או יסיימו את חייהם כעיוורים

המאמינים באשליה כי הם יהודים

 

Screenshot 2023-05-04 at 10.51.02.png
התורה עם אסף העברי
אסף העברי
התורה עם אסף העברי
Screenshot 2023-05-23 at 18.27.56.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
Screenshot 2023-01-04 at 13.02.46.png
bottom of page